Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava


 
P o n u k a
voľných nebytových priestorov vhodných na prenajímanie od 01.08. 2020
 
     
I. Bývalá budova Štatistiky, Letná ul.
2.poschodie / kancelária / - výmera  16,83 m²
2.poschodie / kancelária / - výmera 16,41 m²
2.poschodie / kancelária / - výmera 16,41 m²
       
II. Bývalé zdravotnícke potreby / - Čučmianska Dlhá 15 – 35,72 m2  -
Priestory bývalej stomatologickej ambulancie -    44,39 m2
Priestory bývalej ambulancie všeob. lekárstva
využitie len na zdravotnícke účely !!! 
 
III. Priestory vhodné na prenájom – budova OKC :
- prízemie, obch. priestory, / býv. nov. stánok / výmera 9,80m²
- prízemie, miestn. č.2/kancelária, obchod, služby/ výmera  27,50 m²
- 2.poschodie - miestn. č. 212 /B kancelária / výmera  17,11 m²
 
 
IV. TRHOVISKO
Predajný stánok č. 22 - predajné priestory výmera  8,46 m2
 
 
V.  REKREAČNÉ  ZARIADENIE „ LÚČ“
15,80 €/ 4 hod.
42,10 € / deň 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Mikuláš  G r e g o r, MPH
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
                                                                      

© Mesto Rožňava, 31. 7. 2020 Irena Halászová -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 31.07.2020 12:57 hod.