Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava


 
P o n u k a
voľných nebytových priestorov vhodných na prenajímanie od 01.12. 2019
 
     
I. Bývalá budova Štatistiky, Letná ul.
1. poschodie /kancelária/- výmera  16,19 m²      
2.poschodie /kancelária/ - výmera 16,41 m²
2.poschodie /kancelária/ - výmera 16,41 m²
2.poschodie /kancelária/ - výmera 16,41 m²
 

II. Bývalé zdravotnícke potreby / - Čučmianska Dlhá 15 – 35,72 m2  -

Priestory bývalej stomatologickej ambulancie - 44,39 m2
Priestory bývalej ambulancie všeob. lekárstva
využitie len na zdravotnícke účely 
 
III. Budova DDaM - Ul. Akademika Hronca 9
I. poschodie /kancelária / - výmera  14,76 m²
 
IV. Priestory vhodné na prenájom – budova OKC :
- prízemie , obchodné presklené priestory výmera  38,50 m²
- prízemie, obch.priestory, kancelária výmera  11,30m²
- prízemie, miestn. č.2/kancelária, obchod, služby/ výmera  27,50 m²
- 2.poschodie - miestn. č. 211 / kancelária / výmera  17,40 m²
- 2.poschodie - miestn. č. 212 /B kancelária / výmera  17,11 m²
 
V. TRHOVISKO
Predajný stánok č. 22 - predajné priestory výmera  8,46 m2
 
 
VI.  REKREAČNÉ  ZARIADENIE „ LÚČ“
15,40 €/ 4 hod. 
41,- € / deň 
 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Mikuláš  G r e g o r, MPH
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
                                                                      

© Mesto Rožňava, 4. 12. 2019 Irena Halászová -  Technické služby mesta Rožňava
Publikované: 4.12.2019 12:37 hod.