Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava


 
P o n u k a
voľných nebytových priestorov vhodných na prenajímanie od 01.01. 2021
 
     
I. Bývalá budova Štatistiky, Letná ul.
2. poschodie /kancelária / - výmera 16,83 m²       
2.poschodie / kancelária / - výmera 16,41m²
2.poschodie / kancelária / - výmera 16,41m²
 
 
II. Bývalé zdravotnícke potreby / - Čučmianska Dlhá 15 – 35,72 m2  -
využitie len na zdravotnícke účely
Priestory bývalej stomatologickej ambulancie - 44,39 m2
Priestory bývalej ambulancie všeob. lekárstva  
Využitie len na zdravotnícke účely !!!!
 
 
III. Priestory vhodné na prenájom – budova OKC :
- prízemie , kancelárske priestory / bývalé UPC / výmera  68,40 m²
- prízemie, miestn.č.9 /kancelária, príp. služby, obchod / výmera  14,20 m²
- prízemie, obch. priestory, /bývalý novinový stánok / výmera 9,80 m²
- 2.poschodie, mistn. č. 211 / kancelária / výmera 17,40 m²
- 2.poschodie - miestn. č. 212 B / kancelária / výmera  17,11 m²
 
 
IV. TRHOVISKO
 
Predajný stánok č. 22 - predajné priestory výmera  8,46 m2
 
 
V. REKREAČNÉ ZARIADENIE  „ LÚČ “
 
15,80€ / 4 hod. 
42,10 € / celý deň
 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Mikuláš  G r e g o r, MPH
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
 
 
 

© Mesto Rožňava, 12.1. 2021 Irena Halászová -  Technické služby mesta Rožňava

 
Publikované: 12.01.2021 15:10 hod.