Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava


 
P o n u k a
voľných nebytových priestorov vhodných na prenajímanie od 01. 01. 2019
 
 
I. Bývalá budova Štatistiky, Letná ul.
 • 1. poschodie /kancelária/ - výmera  16,41 m²
 • 1. poschodie / kancelária/ - výmera  16,19 m²
 • 1. poschodie /zasadačka/ - výmera  64,98 m2
 • 2.poschodie / kancelária/ - výmera 16,41 m²
 • 2.poschodie / kancelária/ - výmera 16,41 m²
 • 2.poschodie / kancelária/ - výmera 16,41 m²
 • Garáž - výmera 22,68 m² + sklad – 15,48 m²           
 
II. Bývalé zdravotnícke potreby/- Čučmianska Dlhá 15 – 35,72 m2
Priestory bývalej stomatologickej ambulancie - 44,39 m2
Priestory bývalej ambulancie všeob. lekárstva využitie len na zdravotnícke účely 
 
Budova DDaM - Ul. Akademika Hronca 9
 • I. poschodie /kancelária/ - výmera  14,76 m²
 
IV. Priestory vhodné na prenájom – budova OKC :
 • prízemie , obchodné presklené priestory výmera  38,50 m²
 • prízemie, obch.priestory, kancelária výmera  11,30m²
 • prízemie, miestn. č.2/kancelária, obchod, služby/ výmera  27,50 m²
 • prízemie, miestn. č. 16/B, kancelária, výmera  14,78 m²
 • prízemie, miestn. č. 12, kancelárie,obchod,služby/   výmera  46,60 m²      
 • 2.poschodie - miestn. č. 211 / kancelária / výmera  17,40 m²
 • 2.poschodie - miestn. č. 212 /A kancelária / výmera  16,28 m²
 • 2.poschodie - miestn. č. 212 /B kancelária / výmera  17,11 m²
 • obchodné priestory /bývalý MIKO ŠPORT / výmera 159,05 m² + prislúchajúce soc. zariadenie výmera 4,10 m²
 
V. TRHOVISKO
 • Predajný stánok č. 22 - predajné priestory výmera  8,46 m2
 
VI.  REKREAČNÉ  ZARIADENIE „ LÚČ“
 • 15,- €/ 4 hod. 
 • 40,- € / deň 
 
 
 
 
PaedDr. Mikuláš  G r e g o r, MPH
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 1. 2019 Irena Halászová -  Technické služby mesta Rožňava
Publikované: 10.01.2019 10:00 hod.