Mesto Rožňava v spolupráci s lokálnymi organizáciami koordinuje pomoc ľuďom z Ukrajiny. V súčasnosti sú naplánované kroky v oblasti ubytovania, zabezpečenia stravy a ostatných nevyhnutných materiálnych potrieb, liekov ... Títo ľudia budú potrebovať aj pomoc pri integrácii na území mesta, tlmočnícke služby, sprevádzanie, asistenciu, psychologickú pomoc, pomoc pri ubytovaní. Budeme však potrebovať aj Vašu pomoc aby sme vedeli poskytnúť všetko potrebné tak dlho, ako to bude potrebné.

 

Ak viete pomôcť, vyplňte prosím dotazník.

 

 

ĎAKUJEME Vám.

 

 


© Mesto Rožňava, 16. 3. 2022 Ing. Katarína Valková, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava  

Publikované: 16.03.2022 07:29 hod.