Obchodná akadémia svoje brány po prvýkrát otvorila 1. septembra 1967 pod názvom Stredná ekonomická škola v Rožňave a prvých absolventov tejto školy dňa 27.8.2021 prijal primátor mesta Michal Domik v reprezentačných priestoroch historickej budove radnice. Stretnutie bolo veľmi srdečné,  plné nostalgie a emócií. Veď každé stretnutie má svoje čaro, avšak kto sa dožil toho päťdesiatročného, vie, že v tomto prípade vystupuje do popredia citovosť a intenzita znovuprežívania zašlých študentských čias, ale hlavne nezabudnuteľná chvíľa stretnutia pred budovou školy so spolužiakmi z mladosti. Pri nástupe do školy boli vtedy mladučkí, nezrelí, trochu vystrašení, ale odhodlaní niečo dokázať. Po rokoch strávených v školských laviciach bolo ich štúdium korunované maturitnou skúškou v roku 1971. Po maturite sa všetci rozbehli do života a každý z nich sa uplatnil v tých najrozmanitejších pozíciách a profesiách. Na toto stretnutie sa absolventi školy veľmi tešili, že opäť uvidia svojich priateľov, s ktorými strávili pred polstoročím tie najkrajšie roky svojho života. Primátor mesta im v mene samosprávy ako i v mene svojom poprial, aby spomienky na tieto krásne chvíle vydržali čo najdlhšie, aby ich spoločné stretnutie nebolo posledné a aby ich priateľstvo bolo nekonečné. K tomu im ešte poprial pevné zdravie, príjemné zážitky a pekné spomienky na deň spoločného stretnutia.

 

 


© Mesto Rožňava, 30.  8. 2021 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 30.08.2021 13:42 hod.