Územie horného Gemera je v rámci Slovenska jedným z najlesnatejších a patrí medzi oblasti s najväčšou tradíciou a veľkými poľovníckymi možnosťami. Vo vyhľadávaných poľovných revíroch tejto oblasti je možnosť lovu kvalitnej jelenej, diviačej a srnčej zvery a veľkých šeliem (vlk, medveď). V jednom vyhradenom poľovnom revíri sa loví aj danielia a muflónia zver. Možnosti poľovania zabezpečujú Lesy Slovenskej republiky š.p., poľovnícke združenia a firma ProLES s.r.o. Rožňava (www.proles.sk), ktoré pre svojich klientov zabezpečujú aj všetky s tým spojené služby.

Publikované: hod.