Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Polgár

VO 45 - 2019 - /Na - Deratizácia verejných priestranstiev v meste Rožňava - Výzva

Výzva na predkladanie ponúk spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Pokračovať v článku →


Az ügyfélszolgálati irodában (a földszinten, balra) a következő osztályok (részlegek) képviselete található:

1. Lakossági nyilvántartó - Eva Lázárová, tel.: 058 / 7773241, Mgr. Andrea Klenovská, tel.: 7773237
2. Iktató - Mgr. Ingrid Čiefová, tel.: 058 / 7773282, Jana Auxtová, tel: 058 / 7773234
3. Pénztár - Bc. Katarína Balázsová tel.: 058 / 7773293
4. Adók és illetékek - Jarmila Breuerová, tel.: 058 / 7773204
6. Építésügyi, területrendezési, környezetvédelmi osztály, közös hivatal - stále pracovisko, Mgr. Peter Hrivnák, tel.: 7773227
 

V Kancelárii prvého kontaktu a na matričnom úrade vaše podania zamestnanci vybavia nasledovne:

Pondelok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Utorok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Stredu od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 17:00 hod.
Štvrtok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Piatok od: 08:00 - 11:30 hod.