Hodnotiaca správa z činnosti v roku 2019 s názvom „Podpora a rozvoj taekwondo talentov pre športový zápas a poomsae a Deň otvorených dverí“.

Hore uvedený klub bojového umenia, v roku 2019 získal dotáciu vo výške 4 600,- €, z ktorej bolo hradené materiálno – technické zabezpečenie klubu.

Z dotácie sa hradili náklady na činnosť  s názvom „Podpora a rozvoj taekwondo talentov pre športový zápas a poomsae a Deň otvorených dverí“ (materiálne zabezpečenie, cestovné, stravné, štartovné, ubytovanie, výživa športovcov a regenerácia). Náklady boli hradené pre členov klubu – cvičencov na súťažiach a seminároch a pre trénerov klubu.

Účasť na turnajoch a seminároch: V rámci účasti na turnajoch a seminároch sa uhradili náklady spojené s cestovným, štartovným, stravným, ubytovaním.

26.-27.1.2019, Seminár poomsae s Majstrom Lee, Rimavská Sobota

04.05.2019, CASSOVIA OPEN –   3.kolo ligy zápas aj poomsae, Košice

01.06.2019, BRATISLAVA OPEN, Bratislava

15.06.2019, CZECH OPEN – Majstrovstvá ČR, Praha, Česko

Materiálno – technické zabezpečenie: V rámci materiálneho zabezpečenia, výživy športovcov a regenerácie sme zabezpečili maximálne vhodné a kvalitné podmienky na kvalitný tréningový proces a pôsobenie, zabezpečili sme materiálnu výbavu na trénovanie – doboky, opasky, obuv, helmy a plexi helmy, teplákové súpravy a ochranné pomôcky - chrániče predlaktia a predkolenia, elektro papučky - senzory, chrániče zubov, zabezpečili sme vhodné výživné doplnky potrebné pri zvýšenom nároku organizmu pri zaťažení.

V rámci dňa otvorených dverí pri príležitosti „Dňa detí“ – Taekwondo pre zdravie detí a mládeže (8.6.2019): Počas Dňa otvorených dverí sa uskutočnili ukážkové tréningy pre verejnosť: tréning taekwondo, prekážkové dráhy s rozdelenou náročnosťou podľa veku a pre nové deti - záujemcov o členstvo v klube, zamerané na rozvoj koordinačných schopností – agility a techniky kopov. Ukážka tréningových pomôcok, rôzne hry (florbal, preťahovanie sa lanom, futbal detí aj rodičov), pri príležitosti dňa detí sa varil guláš pre členov klubu a pozvaných hostí, všetkým deťom boli rozdané sladkosti a ovocie.

Poskytovateľ dotácie bol propagovaný rôznymi spôsobmi: odkazmi na FB stránke o výsledkoch z turnajov a poďakovaním poskytovateľovi dotácie, ako aj z Dňa otvorených dverí - pred, počas, aj po uskutočnení projektu, viď v prílohe o spôsobe propagácie. Celkové poďakovanie poskytovateľovi dotácie na web stránke klubu a na sociálnej sieti facebook.

 

 

pdf icon Informácia o uskutočnenom spôsobe propagácie poskytovateľa dotácie na činnosť športového klubu na rok 2019
(PDF, 1,4 MB)

 

 


© Mesto Rožňava, 28.  2. 2020 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 28.02.2020 10:36 hod.