Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563
 
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2022
 
 Plán kosenia 23. týždeň
 
 
 6.6. Pondelok - Likvidácia inváznych rastlín : Jasná, Jána Amosa Komenského,
 
 7.6. Utorok - Čučmianska, / Edelényska, / Zlatá, / Košická, / Nadabula,
 
 8.6. Streda - Sama Czabána, / Edelényska, / Letná, / Kozmonautov, / Rož. baňa,  
 
 9.6. Štvrtok - Sama Czabána, / Edelényska, / Letná, / Slnečná, / Rož. baňa
 
10.6. Piatok  - Špitálska, / Zakarpatská, / Jarná, / Slnečná, / Rož. baňa,
 
 
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien.
 
Za pochopenie ďakujeme.
 
 
 
 
 
 
Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

© Mesto Rožňava, 6. 6. 2022 Ing. Lucia Baraxová -  Technické služby mesta Rožňava

 
 
Publikované: 6.06.2022 12:53 hod.