Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563
 
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2022
 
Plán kosenia 31. týždeň
 
1.8. Pondelok - Edelényska, / Záhradnícka, / Nadabula,
 
2.8. Utorok - Edelényska, / Záhradnícka, / Zlatá, / Nadabula, Štítnická 
 
3.8. Streda - Zakarpatská, / Budovateľská, / Zlatá, / Štítnická,  
 
4.8. Štvrtok - Zakarpatská, / Budovateľská, / Zlatá, Letná, / Kozmonautov, / Štítnická,
 
5.8. Piatok - Zakarpatská, / Budovateľská, / Letná, / Kozmonautov, / Štítnická,
 
 
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien.
 
Za pochopenie ďakujeme.
 
 
 
 
 
 
Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

© Mesto Rožňava, 2. 8. 2022 Ing. Lucia Baraxová-  Technické služby mesta Rožňava

 
 
Publikované: 2.08.2022 13:42 hod.