Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563
 
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2022
 
 Plán kosenia 20. týždeň
 
16.5. Pondelok - Záhradnícka, /Alej Jána Pavla II., / Ernesta Rótha, / Cintorín, /
 
17.5. Utorok - Záhradnícka, / Alej Jána Pavla II., / Ernesta Rótha, / Cintorín, / Nadabula,
 
18.5. Streda - OKC, Centrum, /Jovická, / Pionierov, / Ernesta Rótha, / Nadabula,
 
19.5. Štvrtok - Okružná, / Pionierov, / Zlatá, / Cintorín Nadabula,
 
20.5. Piatok - Košická, / Okružná, / Pionierov, / Zlatá, / Nadabula,
 
 
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien.
 
Za pochopenie ďakujeme.
 
 
 
 
 
 
Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

© Mesto Rožňava, 16. 5. 2022 Ing. Lucia Baraxová -  Technické služby mesta Rožňava

 
 
Publikované: 16.05.2022 14:52 hod.