Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2020

 Plán kosenia 31. týždeň
 
27.7. Pondelok - Letná, Jarná,/ Záhradnícka, / Kyjevská,
 
28.7. Utorok - Jarná, / Záhradnícka, / Kyjevská, / Štítnická, 
 
29.7. Streda - Jarná, / Záhradnícka, / Kyjevská, Alej Jána Pavla II., / Štítnická,
 
30.7. Štvrtok - Vajanského, / Záhradnícka, Dovčíková / Kyjevská, Alej Jána Pavla II., / Štítnická,
 
31.7. Piatok - Vajanského, / Záhradnícka, / Zakarpatská, Alej Jána Pavla II., / Nadabula,
 
 
 
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien.
 
Za pochopenie ďakujeme.
 
 
 
 
 
Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

© Mesto Rožňava, 27. 7. 2020 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 27.07.2020 12:27 hod.