Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2019

 

Plán kosenia 40. týždeň
 
 
 
30.9. Pondelok  - Okružná, Dúhová, Jovická,
 
1.10. Utorok - Čučmianska dlhá, Čučmianska, / Medzimlynská, Alej Jána Pavla II.,
 
2.10. Streda - Čučmianska, Špitálska, / Alej Jána Pavla II., Kyjevská,
 
3.10. Štvrtok - Čučmianska, Sama Czabána, / Kyjevská,
 
4.10. Piatok - Sama Czabána, Špitálska, / Kyjevská,
 
 
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien. Za pochopenie ďakujeme.

 

 
 
 
                                                                                                           Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 9. 2019 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 30.09.2019 14:24 hod.