Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2019

 

Plán kosenia 37. týždeň
 
 
9.9. Pondelok - nepriaznivé počasie : dážď
 
10.9. Utorok - Normová, Námestie baníkov, / Nadabula, / Zakarpatská, Alej Jána Pavla II.,
 
11.9. Streda - Jarná, / Nadabula, / Zakarpatská, Alej Jána Pavla II.,
 
12.9. Štvrtok - Jarná, Letná, / Nadabula, / Alej Jána Pavla II.,
 
13.9. Piatok - Jarná, Letná, / Nadabula, / Alej Jána Pavla II.,

 

Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien. Za pochopenie ďakujeme.

 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 9. 9. 2019 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 9.09.2019 09:19 hod.