Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2019

 

Plán kosenia 36. týždeň
 
 

2.9. Pondelok - Letná, / Útulná, Juraja Marikovského, / Štítnická,                     

3.9. Utorok - Centrum: OKC, Námestie baníkov, / Juraja Marikovského, / Edelényska,

4.9. Streda - Letná, Jarná / Juraja Marikovského, / Edelényska, Zakarpatská,

5.9. Štvrtok - Jarná, Hviezdoslavova, / Košická, / Zakarpatská,

6.9. Piatok - Letná, Jarná / Košická, / Zakarpatská,

Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien. Za pochopenie ďakujeme.

 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 2. 9. 2019 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 2.09.2019 14:08 hod.