Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2019

 

Plán kosenia 33. týždeň
 
 
12.8. Pondelok  - Alej Antona Kissa, / Štítnická, / Centrum : OKC,                      
 
13.8. Utorok - Štítnická, Zlatá, / Kozmonautov, / Kyjevská,
 
14.8. Streda - Zlatá, Mierová, / Kozmonautov, / Kyjevská, Alej Jána Pavla II,
 
15.8. Štvrtok - Mierová, / Kozmonautov, Slnečná, / Kyjevská, Alej Jána Pavla II,
 
16.8. Piatok -  Mierová, Zlatá, / Slnečná, / Kyjevská, Alej Jána Pavla II,
 

Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien. Za pochopenie ďakujeme.

 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 8. 2019 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 12.08.2019 22:48 hod.