Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2019

 

Plán kosenia 32. týždeň
 
 
5.8. Pondelok - Záhradnícka, / Špitálska, Akademika Hronca, Cyrila a Metoda, / Nadabula, / rekreačné zariadenie Lúč,
 
6.8. Utorok - Záhradnícka, Kozmonautov, / Cyrila a Metoda, Námestie 1.mája, / Budovateľská,
 
7.8. Streda - Kozmonautov, Slnečná, / Námestie 1.mája, Alej Antona Kissa, / Pionierov, Medzimlynská,
 
8.8. Štvrtok - Kozmonautov, Slnečná, / Alej Antona Kissa, Štítnická,  / Alej Jána Pavla II,
 
9.8. Piatok - Kozmonautov, Slnečná, / Zlatá, / Alej Jána Pavla II, Kyjevská,
 

Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien. Za pochopenie ďakujeme.

 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 8. 2019 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 5.08.2019 13:12 hod.