Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2019

 

Plán kosenia 30. týždeň
 
22.7. Pondelok - sidl.Juh: Alej Jána Pavla II., / Čučmianska, Sama Czabána, / Rožňavská baňa,
 
23.7. Utorok - sidl.Juh : Alej Jána Pavla II., Šafárikova / Sama Czabána, Špitálska, Jasná/ Rožňavská baňa, / Nadabula,
 
24.7. Streda - Šafárikova, / Jána Amosa Komenského, / Rožňavská baňa, / Nadabula,
 
25.7. Štvrtok - Šafárikova, / Jána Amosa Komenského,  / Rožňavská baňa, / Nadabula,
 
26.7. Piatok -  Jovická, Okružná, / Jána Amosa Komenského, Jasná,  / Rožňavská baňa, /Nadabula,
 
27.7. Sobota - Okružná, Dúhová,

 

 

Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien. Za pochopenie ďakujeme.

 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 22. 7. 2019 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 22.07.2019 12:49 hod.