Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

 

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2019

 

 Plán kosenia 21. týždeň

 

20.5. Pondelok  - sídl. Juh : Kyjevská, Zakarpatská, Centrum mesta : okolie OKC, Banícky orloj, ZŠ J. A. Komenského (ihrisko), ZŠ akademika Jura Hronca (ihrisko),
 
21.5. Utorok - sídl. Juh : Zakarpatská, Edelényska,
 
22.5. Streda - sídl. Juh : Zakarpatská, Edelényska, rekreačné zariadenie Lúč,
 
23.5. Štvrtok - sídl. Juh : Zakarpatská, Edelényska, Špitálska, Akademika Hronca,
 
24.5. Piatok -  sídl. Juh : Zakarpatská, Edelényska,
 
 
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien. Za pochopenie ďakujeme.

 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 21. 5. 2019 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 21.05.2019 07:12 hod.