Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2019

 

 Plán kosenia 27. týždeň
 

1.7. Pondelok - sidl.Juh : Alej Jána Pavla II., Kyjevká,/Námestie 1.mája, Alej Antona Kissa,

2.7. Utorok  - sidl.Juh : Alej Jána Pavla II., Kyjevská, / Štítnická, Košická, Jozefa Mikulíka  / Rožňavská baňa,

3.7. Streda - sidl.Juh : Alej Jána Pavla II., Kyjevská, / Zlatá, / Rožňavská baňa,

4.7. Štvrtok - sidl.Juh : Alej Jána Pavla II., Kyjevská, / Zlatá, / Čučmianska, / Rožňavská baňa,

5.7. Piatok -  Sviatok

6.7. Sobota - sidl. Juh : Alej Jána Pavla II., Kyjevská,

 

Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien. Za pochopenie ďakujeme.

 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 1. 7. 2019 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 1.07.2019 11:20 hod.