Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2019

 

 Plán kosenia 25. týždeň
 

17.6. Pondelok  - Letná, / Jána Amosa Komenského, / Slnečná, / Nadabula,                   

18.6. Utorok - Letná, Jarná, / Jána Amosa Komenského, / Slnečná, / Nadabula

19.6. Streda  - Letná, Jarná / Jána Amosa Komenského, Záhradnícka, / Slnečná, / Nadabula

20.6. Štvrtok - Jarná, Vajanského / Záhradnícka, Jasná, / Slnečná, J. Marikovského, / Nadabula

21.6. Piatok -  Vajanského, / Záhradnícka, Jasná, / J. Marikovského,  / sidl.Juh:Alej Jána Pavla II.

22.6. Sobota - sidl. Juh : Alej Jána Pavla II., Šafárikova,

 
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien. Za pochopenie ďakujeme.

 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 6. 2019 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 17.06.2019 16:35 hod.