Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2019

 

 Plán kosenia 24. týždeň
 
10.6. Pondelok - sídl. Stred : Pionierov, / Jána Amosa Komenského, / Mierová, Zlatá, / Štítnická,
 
11.6. Utorok - sídl. Stred : Pionierov, Budovateľská, / Jána Amosa Komenského, / Zlatá, / Strelnica 
 
12.6. Streda - sídl. Stred :Pionierov, Budovateľská / Jána Amosa Komenského, / Zlatá, / Nadabula
 
13.6. Štvrtok - sídl. Stred : Pionierov, Budovateľská / Jána Amosa Komenského, Jasná, / Zlatá, / Nadabula 
 
14.6. Piatok -  sídl. Stred : Budovateľská, / Jána Amosa Komenského, Jasná, / Zlatá, Letná / Nadabula
 
 
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien. Za pochopenie ďakujeme.

 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 6. 2019 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 11.06.2019 09:37 hod.