Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

 
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2019
 

 Plán kosenia 20. týždeň

13.5. Pondelok - sídl. Juh : Kyjevská, Námestie baníkov : radnica

14.5. Utorok - sídl. Juh : Kyjevská,

15.5. Streda - sídl. Juh : Kyjevská, Alej Jána Pavla II.,

16.5. Štvrtok - sídl. Juh : Kyjevská,

17.5. Piatok -  sídl. Juh : Kyjevská, Centrum mesta : Námestie baníkov, okolie OKC

 

Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien. Za pochopenie ďakujeme.

 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 5. 2019 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 13.05.2019 14:25 hod.