Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

 
Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2019
 
 Plán kosenia 19. týždeň
 
6.5. Pondelok - Košická/SAD, Medzimlynská, sidl.Juh : Alej Jána Pavla II.,
7.5. Utorok - sidl.Juh : Alej Jána Pavla II., Jovická
8.5. Streda - Sviatok
9.5. Štvrtok - Kyjevská,
10.5. Piatok - Kyjevská,
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien. Za pochopenie ďakujeme.
 
 
 
 
 
                                                                                                           Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 5. 2019 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 6.05.2019 14:06 hod.