Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
Email: tsmrv@mail.t-com.sk, tel. 058/7324563

 

 

 

Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2020
 
 Plán kosenia 18. týždeň
 

27.4. Pondelok  - Košická, / Kyjevská, Zakarpatská,

28.4. Utorok -  Špitálska, Betliarska, Akademika Hronca, / Zakarpatská, Edelényska,

29.4. Streda - Akademika Hronca, Cyrila a Metoda, / Edelényska,

30.4. Štvrtok - Cyrila a Metoda, / Edelényska,

1.5. Piatok -  Sviatok

 
Technické služby mesta Rožňava si vyhradzujú právo zmeny poradia kosenia v dôsledku zlého počasia a neočakávaných zmien.
 
Za pochopenie ďakujeme.
 
 
 
 
 
Technické služby mesta Rožňava
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ

© Mesto Rožňava, 27. 4. 2020 Václav Fabo -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 27.04.2020 10:17 hod.