Mesto Rožňava, Oblastný výbor SZPB,
Základná organizácia partizána Tótha SZPB
a
vojenské útvary v meste Rožňava
 
Vás pozývajú pri príležitosti 76. výročia SNP na pietny akt kladenia vencov, ktorý sa uskutoční dňa 28. augusta 2020 so začiatkom o 11. 00 hod.  v parku pri pamätníku partizána Tótha na Hviezdoslavovej ulici.
 
Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, žiadame občanov, ktorí sa pietneho aktu zúčastnia o dodržanie všetkých vyhlásených obmedzení, aby tak v maximálnej miere chránili seba i ostatných účastníkov pietneho aktu.  
 
 

© Mesto Rožňava, 12.  8. 2020 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 12.08.2020 08:43 hod.