Mesto Rožňava

Vás pozýva na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti  
76. výročia  oslobodenia mesta Rožňava.

Pietny akt sa uskutoční dňa 25. januára 2021 o 10.00 hod. na Námestí baníkov v Rožňave.

 

Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19,

prihlásené organizácie budú pristupovať ku kladeniu vencov v 15. minútových intervaloch

a zároveň žiadame občanov, ktorí sa pietneho aktu zúčastnia o dodržanie všetkých vyhlásených obmedzení,

aby tak v maximálnej miere chránili seba i ostatných účastníkov pietneho aktu.  

 

V zmyle opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 bol predĺžený zákaz vychádzania do 7.2.2021.

Z toho dôvodu sa pietny akt oslobodenia mesta Rožňava neuskutoční.

 


© Mesto Rožňava, 13.  1. 2021 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 13.01.2021 11:15 hod.