29. augusta pred 77. rokmi hlas Slobodného slovenského vysielača z Banskej bystrice volal národ do zbrane proti hitlerovskému fašizmu a jeho prisluhovačom. A tak si v týchto augustových dňoch povedal slovenský národ svoje rozhodné NIE. Začalo sa Slovenské národné povstanie. V tých dňoch sa prudko pohli dejiny, pohla sa lavína, ktorú nemohla zastaviť ani zrada, ani presila a ani hrozby. Národ sa scelil a dokázal, že je národom. V rozhodujúcej historickej chvíli sa všetci dokázali povzniesť nad to, čo ich rozdeľovalo, dokázali sa dohodnúť  a spoločne povstať proti nenávidenému nepriateľovi. Vojaci, partizáni ale i občania zobrali do rúk zbrane a rozhodli sa nastaviť hrude okupantským guľkám. V slovenských zákopoch a lesoch sa zomieralo, bol to skutočne zápas o holý život.

Túto hrdinskú udalosť si každoročne pripomíname kladením vencov pri pomníku partizána Tótha v parku na Hviezdoslavovej ulici.  Tak to bolo aj 27. augusta 2021, kde primátor mesta Michal Domik vo svojom príhovore vyzdvihol  pripomenutie  odkazu Povstania ako odkaz vykúpený krvou, obeťami a pre ďalšie generácie nevysychajúcim prameňom nezlomnosti. Ľudskosť, úcta, demokracia a mier by sa mali stať trvalými hodnotami nášho milovaného Slovenska v úcte k tým, čo za tieto hodnoty bojovali a umierali. Zdôraznil, aby každý preto prijal zodpovednosť za ochranu týchto hodnôt tak, ako to dokázala povstalecká generácia.

Po ukončení pietneho aktu sa časť účastníkov presunula k Soche vojaka na Námestí 1. mája. Tento pamätník bol postavený pri príležitosti 25. výročia SNP. Primátor mesta Michal Domik so zástupcom primátora mesta Michalom Drengubiakom položili k soche veniec a vzdali hold padlým vojakom za naše oslobodenie.

Česť ich pamiatke!

 

 

 

Socha vojaka

Socha je umiestnená na Námestí 1. mája v parčíku pred budovou zdravotného strediska. Postava je situovaná pred vchodom do budovy a je v nadživotnej veľkosti. Stojí mierne rozkročená, vo vojenskom odeve zo 40. rokov 20. storočia s puškou priloženou k telu a na pleciach má vojenský plášť splývajúci na chrbát. Socha bola postavená v roku 1969 z príležitosti 25. výročia Slovenského národného povstania, ktorej zhotoviteľom bol košický sochár, zaslúžilý umelec Vojtech Löfler. Je zhotovená z travertínu a stojí na podstavci obloženom mramorovými doskami, na ktorom je nápis 25 SNP.

 


© Mesto Rožňava, 31.  8. 2021 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 31.08.2021 10:22 hod.