Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Program rozvoja mesta

MESTO  ROŽŇAVA


 

Program rozvoja mesta 2015 - 2020 (2022)

pdf icon Profil
(PDF, 2,9 MB)
pdf icon Stratégia
(PDF, 2,1 MB)
pdf icon Akčný plán
(PDF, 1,1 MB)
pdf icon Akčný plán - RIÚS
(PDF, 1,2 MB)
pdf icon Brožúra
(PDF, 1,7 MB)
pdf icon
Monitoring plnenia Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava
za obdobie 2015 – 2017
(PDF, 1,4 MB)
     
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rožňava 2007 - 2013  
pdf icon Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rožňava
(PDF, 1,4 MB)