V regióne horného Gemera tvorí pešia turistika jednu z najvýznamnejších možností aktívneho športového vyžitia. Dobre vyznačené turistické trasy v jednotlivých pohoriach ako sú Slovenský kras, Spišsko-Gemerský kras (Slovenský raj), Volovské vrchy a Revúcka vrchovina umožňujú spoznať prírodné krásy regiónu. V každom ročnom období sa tu organizuje množstvo významných podujatí pešej turistiky. Peším turistom sú v predaji k dispozícii kvalitné turistické mapy.

Publikované: hod.