Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, si vo svojej galérii prichystalo ďalšiu unikátnu výstavu s názvom Znovuzrodené pamiatky II, na ktorej sú formou reprezentatívnych fotografií a trojrozmerných ukážok reštaurovaných diel prezentované spoločné i individuálne práce dvoch reštaurátorov – obnovené pamiatkové objekty z okresu Rožňava, ale aj z iných miest na Slovensku

V piatok 22. februára sa uskutočnila vernisáž tejto výstavy, na ktorej boli prítomní obaja autori výstavy - reštaurátori Árpád Mézes a Alexander Koreň, ako aj kurátorka výstavy Edita Kušnierová. Vysokú úroveň a umeleckú hodnotu vernisáže vyzdvihla aj hudobná produkcia, ktorú zariadili deti jedného z autorov výstavy, Árpáda Mézesa – Mátyás, Attila a Angéla. Mátyás Mézes v súčasnosti zastáva post koncertného majstra Štátnej filharmónie Košice. Po kultúrnom programe riaditeľ múzea, Pavol Lackanič, slávnostne otvoril výstavu a necelá stovka zúčastnených si tak mohla vychutnať túto zaujímavú prezentáciu reštaurátorského umenia spolu s vlastnými komentármi jej autorov.

Výstavu Znovuzrodené pamiatky II si všetci záujemcovia môžu prísť pozrieť až do 15. apríla 2019 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Nám. Baníkov 25.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

Róbert Šimko

 

Róbert Šimko, manažér kultúry
Oddelenie propagácie
+421 940 108 384
info@banmuz.sk
 
Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava
 
 
 

© Mesto Rožňava, 4. 3.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 4.03.2019 20:58 hod.