Prišla jeseň, lístie pomaly a ticho padá a príroda sa nemennou istotou poberá na svoj zimný spánok. Jeseň sa nehrá len s farbami prírody, ale na pietnych miestach aj s farbami kvetov, sviečok a ich plamienkov. Pamiatka zosnulých alebo „Dušičky“, patrí hlavne návratom do minulosti a spomínaniu na najbližších, ktorí už nie sú medzi nami. Tisíce plamienkov na hroboch symbolizuje predovšetkým úctu a spomienku. Stretávajú sa tu príbuzní, známi, kamaráti, aby si spoločne pripomenuli, tých ktorým plamienok života už dohorel a im ostala už len spomienka.  – týmto spôsobom cítia, že vo svojom smútku nie sú sami.  Odpočívajú tu srdcia, ktoré dotĺkli a najbližším ostala len spomienka, ktorá letí pomedzi listy stromov, ktoré  sa k oblohe vypínajú v plnej kráse farebnej dúhy.

Pietny akt na mestskom cintoríne po prednesenej básni otvoril vedúci odboru kultúry, športu a cestovného ruchu, Ing. Ivan Nemčok. Potom spoločne s primátorom mesta Michalom Domikom, náčelníkom mestskej polície Ing. Robertom Hanuštiakom, poslancom MZ v Rožňave Zoltánom Bekem a profesionálnymi vojakmi rožňavských útvarov, položili vence a kytice kvetov k pamätnej tabuli padlých vojakov 1. a 2. svetovej vojny, k pomníku Holokaustu, obetiam fašizmu a i dodnes existujúcim spoločným vojenským hrobom. Následne primátor mesta ako i účastníci pietneho aktu položením kvetov a zapálením sviečok vzdali hold aj bývalým primátorom, predsedom MsNV a kronikárom mesta.

Hoci svojich najbližších už nevidíme, necítime ich dotyky a ich hlas znie len v spomienkach, v tichu tohto pietneho miesta sú v našej mimoriadnej blízkosti. Nikdy nezabúdajme, čo pre nás znamenali. V našich srdciach zostávajú NAVŽDY.

 

„ ... zaspali posledným spánkom, pokorne vystúpili z času a podali ruku spomienkam ...“

 

 

 


© Mesto Rožňava, 5.  11. 2019 Erika Švedova, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 5.11.2019 13:21 hod.