O z n á m e n i e
o zrušení  ZÁZNAMU  trvalého pobytu
 
 
Ohlasovňa pobytu v  R o ž ň a v e na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f,  zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 
zrušila dňom
3.5.2021
záznam trvalého pobytu občana :
Juraj Hudák,
nar. 21.11.2001
Miestom nového trvalého pobytu menovaného  je mesto   R o ž ň a v a.
 
 
V Rožňave, dňa : 3.5.2021                                          
 
Mgr. Andrea Klenovská  
                                                                                   
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 5.5.2021
 
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 5. 2021, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 5.05.2021 16:52 hod.