O z n á m e n i e
o zrušení  ZÁZNAMU  trvalého pobytu
 
Ohlasovňa pobytu v  R o ž ň a v e na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f,  zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 
zrušila dňom
3.5.2021
záznam trvalého pobytu občana :
Juraj Hudák,
nar. 21.11.2001
Miestom nového trvalého pobytu menovaného  je mesto   R o ž ň a v a.
 
 
V Rožňave, dňa : 3.5.2021  
                                        
Mgr. Andrea Klenovská 
                                                                                    
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 4.5.2021
 
 

© Mesto Rožňava, 3. 5. 2021, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 3.05.2021 14:58 hod.