Oznámenie
o zrušení záznamu prechodného pobytu
 
Ohlasovňa pobytu v Rožňave na návrh vlastníka nehnuteľnosti podľa § 7 ods. 1 písm. f, zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
zrušila dňom
26. 07. 2022
záznam prechodného pobytu občana :
Lívia Dudášová
nar. 07. 04. 1954
 
 
Rožňave, dňa : 26. 07. 2022
 
Mgr. Andrea Klenovská
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 26. 07. 2022
 
č. sp. 4229 / 2022
 
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 7. 2022, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
 
 
Publikované: 26.07.2022 13:45 hod.