O z n á m e n i e
o zrušení  záznamu trvalého pobytu
 
Ohlasovňa pobytu  v  R o ž ň a v e  na návrh  vlastníka nehnuteľnosti   podľa § 7 ods. 1 písm. f,  zákona č. 253  /1998 Z. z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 
zrušila dňom
21. 01. 2022
záznam trvalého pobytu občana :
Mária   T o m o l y o v á,
nar. 26. 05. 1932
 
Miestom nového trvalého pobytu menovanej je   R o ž ň a v a.
 
 
V Rožňave, dňa:  24. 01. 2022
 
E. Lázárová        
                                                                              
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 24. 01. 2022
 
 

© Mesto Rožňava, 24. 1. 2022, Eva Lázárová  - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 
Publikované: 24.01.2022 14:54 hod.