O z n á m e n i e
o zrušení  záznamu  trvalého pobytu
 
 
Ohlasovňa pobytu v  R o ž ň a v e na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f,  zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
zrušila dňom
21. 01. 2022
záznam trvalého pobytu občana :
Viola Horváthová
nar. 25. 06. 1956
Miestom nového trvalého pobytu menovanej je mesto R o ž ň a v a.
 
 
V Rožňave, dňa : 21. 01. 2022                                       
 
Mgr. Andrea Klenovská
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 24. 01. 2022
 
č. sp. 710 / 2022
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 24. 1. 2022, Mgr. Andrea Klenovská  - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 24.01.2022 08:05 hod.