O z n á m e n i e
o zrušení  záznamu  trvalého pobytu
 
 
Ohlasovňa pobytu v  R o ž ň a v e na návrh vlastníka bytu podľa § 7 ods. 1 písm. f,  zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
zrušila dňom
29. 06. 2022
záznam trvalého pobytu občana :
Ľubomíra Horváthová
nar. 16. 05. 1976
Miestom nového trvalého pobytu menovanej  je mesto R o ž ň a v a.
 
 
V Rožňave, dňa : 29. 06. 2022
 
Mgr. Andrea Klenovská
                                                                                     
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 30. 06. 2022
 
č. sp. 3984 / 2022
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 6. 2022, Mgr. Andrea Klenovská - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 30.06.2022 10:57 hod.