Komisia športu MZ v Rožňave


 

O z n á m e n i e  o zasadnutí

 

„Komisie športu MZ v Rožňave“

 

14. 1. 2020  o 14:30 hod.

v zasadačke na II. poschodí

 

Program:

 

bod
PROGRAM
predkladateľ
  Otvorenie  
  Plnenie uznesení Ladislav Dávid
1.
SWOT analýza nosných športov v meste
Ladislav Dávid
2. Návrh koncepcie športu – pripomienkovanie Ladislav Dávid
3. Hodnotiace kritérium pre športové kluby na získanie dotácie - návrh Ladislav Dávid
4. Participácia mesta na krajskom kole v basketbale Ladislav Dávid
5. Rôzne  
 
Záver
 
pdf icon Materiál komisie športu
(PDF, 3,6 MB

 

 
Ladislav Dávid, v.r.
predseda komisie
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 1. 2020, Erika Švedová -  tajomníčka komisie, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 10.01.2020 13:37 hod.