Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v RožňaveV Rožňave, dňa 10. 1. 2020

 


Oznámenie o zasadnutí komisie


14. 1. 2020 o 16.00 hod.

Zasadačka III. poschodie, Mestský úrad Rožňava
 


Program:

  1. Otvorenie
  2. Plnenie uznesení – Miroslav Demény
  3. Informatívna správa o príprave podujatí pri príležitosti prvej písomnej zmienke o meste Rožňava – Ing. Ivan Nemčok
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Záver
 
 
       
   Miroslav Demény,v.r
predseda komisie

© Mesto Rožňava, 10. 1. 2020, Bc. Lucia Kerekešová - tajomníčka komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 10.01.2020 13:33 hod.