Komisia športu MZ v Rožňave


 

O z n á m e n i e  o zasadnutí

 

„Komisie športu MZ v Rožňave“

 

3. 12. 2019  o 14:30 hod.

v zasadačke na II. poschodí

 

Program:

 

bod
PROGRAM
predkladateľ
  Otvorenie  
  Plnenie uznesení Ladislav Dávid
1.
Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2019 a za dlhodobú prácu v oblasti športu - veterán
Ladislav Dávid
2. Návrh koncepcie športu – 1. čítanie Ladislav Dávid
 
Záver
 
pdf icon Materiál komisie športu
(PDF, 7,8 MB

 

 
Ladislav Dávid, v.r.
predseda komisie
 
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 11. 2019, Erika Švedová -  tajomníčka komisie, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 30.11.2019 08:30 hod.