Komisia športu MZ v Rožňave


 

O z n á m e n i e  o zasadnutí

 

„Komisie športu MZ v Rožňave“

 

11. 6. 2019  o 14:30 hod.

 v zasadačke MsÚ (3. poschodie)

 

Program:

 

bod
PROGRAM
predkladateľ
 
Otvorenie
 
1.

Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na zmenu a doplnenie

JUDr. Judita Jakobejová
2.

Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2019 - zmena

JUDr. Judita Jakobejová

3.
Návrhy na ocenenie: Cena Košického samosprávneho kraja
a Cena predsedu Košického samosprávneho kraja
Ladislav Dávid
4.

Informatívna správa k príprave Koncepcie športu

Ladislav Dávid
5. Plnenie uznesení Ladislav Dávid
6. Rôzne  
 
Záver
 
pdf icon Materiál komisie športu
(PDF, 700 kB)

 

 
Ladislav Dávid, v.r.
predseda komisie
 
 
 

© Mesto Rožňava, 7. 6. 2019, Erika Švedová -  tajomníčka komisie, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 7.06.2019 14:27 hod.