Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v RožňaveV Rožňave, dňa 7. 6. 2019

 


Oznámenie o zasadnutí komisie


11. 6. 2019 o 14.30 hod.

Zasadačka III. poschodie, Mestský úrad Rožňava
 


Program:

  1. Otvorenie
  2. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na zmenu a doplnenie  - JUDr. Judita Jakobejová
  3. Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2019 - zmena  - JUDr. Judita Jakobejová
  4. Návrhy na ocenenie: Cena Košického samosprávneho kraja a Cena predsedu Košického samosprávneho kraja – Erika Švedová
  5.  Rôzne
  6.  Diskusia
  7.  áver

 

 

 

pdf icon Materiál komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
(PDF,2,2 MB)

 

 

 

 
 
 
          Miroslav Demény,v.r
predseda komisie

© Mesto Rožňava, 11. 6. 2019, Bc. Romina Gyureková - tajomníčka komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 11.06.2019 07:29 hod.