Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v RožňaveV Rožňave, dňa 10. 5. 2019

 


Oznámenie o zasadnutí komisie


14. 5. 2019 o 16.00 hod.

Zasadačka III. poschodie, Mestský úrad Rožňava
 


Program:

 

  1. Otvorenie
  2.  Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2018 – Ing. Klára Leskovjanská
  3. Ďurova chata – prerokovanie účelu objektu – Mgr. Juraj Halyák
  4. Informatívna správa k vydávaniu Rožňavských novín – Bc. Lucia Kerekešová
  5. Prejednanie dotazov pána Ferenc Ambrus – Bc. Lucia Kerekešová
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

 

pdf icon Materiál komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky
(PDF, 5,5 MB)

 

 

 

 
 
 
          Miroslav Demény,v.r
predseda komisie

© Mesto Rožňava, 10. 5. 2019, Bc. Romina Gyureková - tajomníčka komisie, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 10.05.2019 12:55 hod.