Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozícii TSMRV- ÚDRŽBÁR

 25.01.2024
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozícii TSMRV- ÚDRŽBÁR
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava


Oznámenie
o voľnom pracovnom mieste na pozícii

ÚDRŽBÁR


 
Charakteristika prac. miesta:

 • odstraňovanie drobných prevádzkových porúch a vykonávanie opráv súvisiacich so zabezpečením správy prevádzky budov
 • oprava strojového zariadenia
 • pomocné inštalatérske práce, zváračské práce
 • oprava a údržba detských ihrísk v meste
 • iné údržbárske práce podľa pokynov vedúceho
Kvalifikačné a odborné predpoklady:
 • prax pri  údržbárskych prácach vítaná
Požiadavky na uchádzača:
 • samostatná práca, zodpovedný prístup, manuálna zručnosť
 • ochota pracovať so zvýšeným nasadením
Iné informácie:
V prípade záujmu a splnení uvedených podmienok na pracovnú pozíciu uchádzač odošle:
 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením pozície, o ktorú žiada
 • životopis s prehľadom predchádzajúcej praxe  
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
Termín doručenia prihlášky je do 20.2.2024  Prihlášky posielať poštou na adresu organizácie, alebo e-mailom na tsmrv@roznava.sk

Predpokladaný nástup do pracovného pomeru je 1.3.2024 resp. dohodou

Platové ohodnotenie je v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú s predpokladom predĺženia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. 
 
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo osloviť len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na uvedenú pozíciu.
                                
 
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH v.r.
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 25. 1. 2024 Ing. Lucia Baraxová -  Technické služby mesta Rožňava