Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozícii TSMRV- MURÁR

 25.01.2024
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozícii TSMRV- MURÁR

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 RožňavaOznámenie
o voľnom pracovnom mieste na pozícii


MURÁR
 
Charakteristika prac. miesta:
 • pokladanie dlažieb, podláh v interiéroch a exteriéroch
 • šalovanie, betónovanie, príprava betónu, cementu, malty a iných stavebných materiálov
 • omietanie, stierkovanie, sekanie rýh pre inžinierske siete, inštalatérske práce
 • dokončovanie stavebných a iných prác
 • iné murárske a stavebné práce podľa pokynov vedúceho

Kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • prax pri stavebných prácach vítaná

Požiadavky na uchádzača:

 • samostatná práca, zodpovedný prístup, manuálna zručnosť
 • ochota pracovať so zvýšeným nasadením
 • hľadáme pracovníka, ktorému nie je žiadna práca cudzia, vykonáva zadané úlohy rýchlo, kvalitne s nasadením a rieši problémy samostatne. Pristupuje k práci  konštruktívne ako jednotlivec aj v kolektíve.
Iné informácie:
V prípade záujmu a splnení uvedených podmienok na pracovnú pozíciu uchádzač odošle:
 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • životopis s prehľadom predchádzajúcej praxe  
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
Termín doručenia prihlášky je do 20.2.2024  Prihlášky posielať poštou na adresu organizácie, alebo e-mailom na tsmrv@roznava.sk

Predpokladaný nástup do pracovného pomeru je 1.3.2024 resp. dohodou

Platové ohodnotenie je v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú s predpokladom predĺženia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú.   

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo osloviť len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na uvedenú pozíciu.
                                
 
 
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH v.r.
riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 25. 1. 2024 Ing. Lucia Baraxová -  Technické služby mesta Rožňava