Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Upratovačka

 22.05.2024
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Upratovačka
Informácia  o   voľnom  pracovnom  mieste na základe § 84 odst.1 zákona č. 138/2019 Z. z.
 
Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01.08.2024 do 31.7.2025

Pozícia: Upratovačka

Názov zamestnávateľa: Základná škola, Pionierov 1, Rožňava

Adresa: Pionierov 1, 048 01 Rožňava

Kontakt:
Kvalifikačné predpoklady:
  • ukončená základná škola, nižšie stredné odborné vzdelanie
Zoznam požadovaných dokladov:
  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • zdravotná a duševná spôsobilosť -potvrdenie od lekára (predložiť až pred nástupom do zamestnania)
Požiadavka na uchádzača: zodpovednosť, bezúhonnosť, spoľahlivosť, ovládanie štátneho jazyka.
 
Iné požiadavky
Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú  od 1.8.2024 do 31.7.2025 (možnosť predĺženia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú). Tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  podľa prílohy č.4 k nariadeniu vlády č.296/2022 Z.z..
 
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Požadované  doklady  je  možné  zaslať  poštou  na  adresu:  Základná škola, Pionierov 1, 048 01 Rožňava, alebo  na  email:  pionierka.zs@gmail.com najneskôr do 14.06.2024.
 

© Mesto Rožňava, 22. 5. 2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta