Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - TSMRV - ELEKTRIKÁR – ÚDRŽBÁR

 30.05.2024
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - TSMRV - ELEKTRIKÁR – ÚDRŽBÁR
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava


                                                    
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozícii
                                                      
 ELEKTRIKÁR – ÚDRŽBÁR

                                                        

Charakteristika prac. miesta:

 • Odstraňovanie vzniknutých prevádzkových porúch na elektrozariadení
 • Zabezpečenie prevádzkyschopnosť strojov a zariadení
 • Vykonávanie údržby strojov a zariadení
 • Zabezpečenie elektrických prípojok na jednorazové akcie v meste
 • Iné elektrikárske a údržbárske práce podľa pokynov vedúceho
Miesto výkonu práce: Rožňava, budova OKC
 
Kvalifikačné a odborné predpoklady:
 • elektrotechnická spôsobilosť v rozsahu §21 resp. §22 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.
Požiadavky na uchádzača:
 • samostatná práca, zodpovedný prístup, manuálna zručnosť
 • ochota pracovať so zvýšeným nasadením
 • technická gramotnosť
Iné informácie:
V prípade záujmu a splnení uvedených podmienok na pracovnú pozíciu uchádzač odošle:
 • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • Životopis s prehľadom predchádzajúcej praxe  
 • Kópiu dokladu na elektrotechnickú spôsobilosť
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
Termín doručenia prihlášky je do 17.6.2024  Prihlášky posielať poštou na adresu organizácie, alebo e-mailom na tsmrv@roznava.sk

Predpokladaný nástup do pracovného pomeru je: ihneď resp. dohodou

Platové ohodnotenie je v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Predpokladaná mesačná mzda brutto je 900€.

Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú s predpokladom predĺženia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú.   

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo osloviť len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na uvedenú pozíciu.
                                
 
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH v.r.
 riaditeľ
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 5. 2024 Ing. Lucia Baraxová -  Technické služby mesta Rožňava