Mesto    R o ž ň a v a,  Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu

Referent pre osvedčovanie podpisov a listín

 

Miesto práce: Mestský úrad  Rožňava

Pravdepodobný termín nástupu: 01.11.2019

Pracovný pomer:  doba určitá, s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú

Termín doručenia prihlášky na MsÚ:  do 20.10.2019

 

Podmienky:

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie

 

Iné požiadavky:

 • znalosť právnych predpisov v oblasti overovania dokladov – zákon 599/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
 • bezúhonnosť
 • komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu,  
 • počítačové znalosti:
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilá
 • Internet /e-mail, www/ - pokročilý
 • prax vo verejnej správe vítaná

 

Prihlášky musia obsahovať:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónny kontakt, mailovú adresu
 • stručný profesijný životopis
 • overené doklady o vzdelaní
 • žiadosť o výpis z registra trestov //vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pracovnú pozíciu – overovanie dokladov
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle 18/2018 Z.z. o ochrane‑ osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta www.roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá

 

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov,  

Plat závisí od počtu rokov praxe a platového zaradenia:

3. plat. trieda: v rozmedzí od 634,50 do 761,50 + osobný príplatok

 

Prihlášky zasielajte na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava

Výsledky o obsadení voľného pracovného miesta sa doručia všetkým žiadateľom

 

V Rožňave 17.9.2019

                                                                                 

 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 23. 9. 2019 Mária Sándorová, Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 

 

 

Publikované: 23.09.2019 14:44 hod.